Contact Info
ติดต่อเรา

Office :
ชั้น 2 อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ถ.กัลปพฤกษ์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น
จ.ขอนแก่น 40002

Mobile : 064-6947896
Email: [email protected]

Leave Messages
ส่งข้อความถึงเรา

    ชื่อของคุณ (ต้องการ)

    อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

    หัวข้อ

    ข้อความของคุณ