Share Button

สื่อโฆษณาถือเป็นหัวใจที่สำคัญของการทำการตลาด เพราะถึงแม้จะมีผลิตภัณฑ์ที่ดีเลิศเพียงใดแต่ไม่ได้ทำการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ออกไปให้ลูกค้าได้รับทราบ ก็ถือเป็นการทำการตลาดที่ล้มเหลวเป็นอย่างยิ่ง หรือแม้มีการทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ออกไปแต่ใช้สื่อผิดประเภท ไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ก็ยิ่งทำความเสียหายให้กับเจ้าของสินค้าหรือบริการ เพราะนอกจากไม่ได้ลูกค้าแล้ว ยังจะต้องเสียเงินค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ออกไปอย่างไร้ประโยชน์อีกด้วย

online_offline

เพื่อความสำเร็จในการทำการตลาดออนไลน์ เพราะเมื่อมีคนรู้จักสินค้า แบรนด์ หรือบริการของเรามาก ก็ส่งผลให้การทำการตลาดของเราประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น ที่มาของปัญหา สินค้าและบริการไม่เป็นที่รู้จัก

 

• ผลิตสื่อโฆษณาที่ตรงกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
• โปรโมท ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ของท่านให้เป็นที่รู้จัก
• ให้คำปรึกษาในเรื่องของการซื้อสื่อ ให้ตอบโจทย์และตรงกับความต้องการของธุรกิจของท่าน

• สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ชมที่จะเข้ามาเป็นลูกค้าของคุณในอนาคต
• ทำให้แบรนสินค้าติดตลาด
• ทำให้ผลิตภัณฑ์สามารถสร้างยอดขายและกำไรได้มาก
• ช่วยให้การทำธุรกิจสะดวกสบายและลดอุปสรรคปัญหาต่างๆ
• หากแบรนสินค้าติดตลาดและเป็นผู้นำในตลาดมาก ผู้ประกอบการสามารถบังคับกลไกตลาดให้เอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจของตนได้มากขึ้น

 

 

คลิกดูบริการอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์กับคุณ

Share Button