Share Button

วิเคราะห์ผลการลงทุนสื่อ Digital ของท่าน ด้วยนักวิเคราะห์ Analytics คือการวิเคราะห์ว่า เมื่อผู้ชมเข้ามาอ่านเนื้อหา เข้ามาร่วมกิจกรรมในสื่อหรือ Website แล้วทำอะไรต่อ มีการตอบรับอย่างไร จำนวนเท่าไหร่ เพื่อประเมินผลตอบรับที่ได้จากการลงทุนด้านสื่อ Digital ข้อมูลที่ได้ยังสามารถนำไปเป็นข้อมูลวางกลยทธ์ทางธุรกิจได้อีกด้วย

analytic

ทราบผลตอบรับของกลุ่มเป้าหมายที่สื่อสารออกไป ทราบถึงจำนวนผู้เข้าใช้ เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้มาพัฒนา และปรับปรุงเว็บไซต์ของเราให้ดีขึ้น หรือพัฒนากิจกรรมทางการตลาดต่อไป

• แสดงภาพรวมหน้าหลักของสถิติเว็บไซต์ทั้งหมด
• แสดงภาพรวมของสถิติหน้าเว็บไซต์ที่มีคนนิยมเข้าชมมากที่สุด
• แสดง Referrer ของผู้ชมว่ามาจากที่ใด
• แสดงถึงตำแหน่งของผู้ชมในตำแหน่งต่างๆบนแผนที่โลก
• แสดงถึงสถิติรวมของระบบคอมพิวเตอร์ที่เข้ามาชมเว็บไซต์
• แสดงภาพรวมของคีย์เวิร์ดที่ถูกค้นหาเข้ามาเว็บไซต์จากแต่ละ Search Engine

 

• ตรวจสอบพฤติกรรมการเข้าชมเว็บไซต์ในหน้าต่างๆของกลุ่มเป้าหมาย
• วิเคราะห์และคาดการณ์แนวโน้มทางการตลาด
• สามารถวิเคราะห์และดูแนวโน้มการขายสินค้าว่าสินค้าใดในเว็บไซต์ที่ขายดีที่สุด
• สามารถเจาะลึกข้อมูลของผู้เข้าชม หรือลูกค้าได้ในแต่ละประเทศ แต่ละภาษา
• ช่วยวิเคราะห์ผลตอบแทนในการลงทุนและการวางแผนการเงิน ในสื่อออนไลน์
• เป็นตัววัดประสิทธิภาพของเว็บไซต์ เพื่อนำไปปรับปรุง หน้าเว็บไซต์ ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด
• ช่วยวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงโฆษณาในสื่อต่างๆได้
• ช่วยเก็บสถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆในหน้าและตำแหน่งต่างๆไว้ ได้อย่างแม่นยำ
• นำข้อมูลสถิติมาปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า

 

ทำไมถึงต้องทำการวิเคราะห์ วัดประสิทธิภาพของเว็บไซต์ในธุรกิจของคุณ

เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานบนเว็บไซต์ของคุณ จะมีสถิติเกี่ยวกับผู้เข้าชมเว็บไซต์ พฤติกรรมของคนที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ ว่าผู้เข้าชมเว็บไซต์ออกจากเว็บไซต์ที่จุดใด เข้าเมนูนี้ได้นานแค่ไหน เรานำข้อมูลนี้ไปปรับปรุงหรือเพิ่มเติมในส่วนที่ขาด

เพื่อนำมาต่อยอดในการวางแผนทางการตลาดให้กับธุรกิจของคุณ มีข้อมูลสถิติพฤติกรรมของคนที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ รวมทั้งติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญการโฆษณาต่างๆ ด้วยข้อมูลนี้ จะทราบว่าคีย์เวิร์ดใดที่ได้ผล ข้อความโฆษณาใดมีประสิทธิภาพมากที่สุด และผู้เข้าชมเว็บไซต์ออกจากเว็บไซต์ที่จุดใด เข้าในส่วนใดนานที่สุด ซึ่งเป็นข้อมูลที่ช่วยในการวิเคราะห์แผนการตลาดได้เป็นอย่างดีเชี่ยวแหละ

 

 

คลิกดูบริการอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์กับคุณ

Share Button