ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการวิเคราะห์ของเว็บไซต์ จะเป็นประโยชน์สำคัญต่อการบริหารงานไม่ว่าจะเป็นการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด การคัดเลือกคนเข้าทำงานการตั้งงบประมาณ การศึกษาพฤติกรรมต่างๆ ของผู้เข้าชมเว็บไซต์ และรวมไปถึงการปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม มาดูกันว่าทำไมเราถึงต้องมีการวิเคราะห์เว็บไซต์ของเรา

analyseWebsite

 
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานบนเว็บไซต์ของคุณจะมีสถิติเกี่ยวกับผู้เข้าชมเว็บไซต์ พฤติกรรมของคนที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ว่าผู้เข้าชมออกจากเว็บไซต์ที่จุดใด เข้าเมนูนี้ได้นานแค่ไหนเรานำข้อมูลนี้ไปปรับปรุงหรือเพิ่มเติมในส่วนที่ขาด

2. เพื่อนำมาต่อยอดในการวางแผนทางการตลาดให้กับธุรกิจของคุณมีข้อมูลสถิติพฤติกรรมของคนที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ รวมทั้งติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญการโฆษณาต่างๆ ด้วยข้อมูลนี้ จะทราบว่าคีย์เวิร์ดใดที่ได้ผลข้อความโฆษณาใดมีประสิทธิภาพมากที่สุด และผู้เข้าชมเว็บไซต์ออกจากเว็บไซต์ที่จุดใด เข้าในส่วนใดนานที่สุด ซึ่งเป็นข้อมูลที่ช่วยในการวิเคราะห์แผนการตลาดได้เป็นอย่างดี

3. เพื่อวางแผนการใช้งานคนและงบประมาณ ดูจากข้อมูลพฤติกรรมต่างๆของผู้เข้าชมเว็บไซต์ แล้วนำมาวางแผนกลยุทธ์ว่าจะทำอะไรบ้าง ในการทำแผนกลยุทธ์นั้นใช้จำนวนวคนเท่าไร งบประมานเท่าไร สามารถวางแผนล่วงหน้าได้เลย

4. เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์ของเรา ดูจากพฤติกรรมการใช้งานของคนเข้าชมเว็บไซต์ว่าหน้าไหนคนเข้าแล้วออกไปภายใน 5 วินาที แสดงว่าหน้านั้นควรปรับปรุงด่วนเลย เพราะหน้านั้นของเว็บไซต์คุณไม่มีความน่าสนใจ ผู้เข้าชมจึงคลิกออกไป

ข้อมูลและสถิติต่างๆ ของเว็บไซต์มีประโยชน์ต่อเว็บไซต์ของคุณมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการบริหารและจัดการกับเว็บไซต์ของคุณเอง ซึ่งข้อมูลและสถิติต่างๆ ของเว็บไซต์เหล่านี้จึงเป็นจะเป็นข้อมูลสถิติ ในการวัดประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ และให้ประโยชน์โดยตรงกับการพัฒนาเว็บไซต์ของคุณ ทั้งนี้เพื่อให้เว็บไซต์ของคุณสร้างผลกำไรให้กับธุรกิจคุณมากยิ่งขึ้น

เรื่องที่คุณควรรู้